Covid-19 Veri Listesi [13.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,25
0,39
0,30
1,21
0,00
355,27
0,28
1,06
0,34
95,68
0,11
32,55
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1483
0,0093
0,0001
0,0087
37,7760
3,1025
0,0329
2,9685

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/