Covid-19 Veri Listesi [14.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,04
0,33
0,24
1,50
0,00
436,95
0,27
1,06
0,34
95,71
0,11
32,95
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1252
0,0076
0,0001
0,0083
37,9012
3,1101
0,0330
2,9768

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/