Covid-19 Veri Listesi [15.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,82
0,37
0,31
1,15
0,00
346,91
0,27
1,06
0,33
95,69
0,11
32,76
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1400
0,0096
0,0001
0,0085
38,0412
3,1196
0,0331
2,9853

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/