Covid-19 Veri Listesi [16.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,83
0,36
0,30
1,14
0,00
349,76
0,28
1,06
0,33
95,68
0,11
32,62
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1393
0,0095
0,0001
0,0086
38,1805
3,1291
0,0333
2,9940

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/