Covid-19 Veri Listesi [17.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,25
0,37
0,28
1,17
0,00
378,68
0,28
1,06
0,31
95,69
0,10
32,71
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1408
0,0088
0,0001
0,0087
38,3213
3,1379
0,0334
3,0026

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/