Covid-19 Veri Listesi [18.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,27
0,36
0,28
1,15
0,00
384,21
0,28
1,06
0,30
95,70
0,10
32,84
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1388
0,0087
0,0001
0,0087
38,4601
3,1467
0,0335
3,0113

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/