Covid-19 Veri Listesi [19.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,36
0,36
0,28
1,11
0,00
376,10
0,29
1,06
0,29
95,71
0,10
32,99
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1403
0,0089
0,0001
0,0090
38,6004
3,1556
0,0336
3,0203

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/