Covid-19 Veri Listesi [20.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,61
0,37
0,30
1,02
0,00
356,15
0,27
1,06
0,29
95,70
0,09
32,87
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1430
0,0094
0,0001
0,0087
38,7434
3,1650
0,0337
3,0290

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/