Covid-19 Veri Listesi [21.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,47
0,31
0,25
1,18
0,00
428,66
0,19
1,06
0,27
95,65
0,09
32,40
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1216
0,0079
0,0001
0,0060
38,8650
3,1729
0,0337
3,0350

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/