Covid-19 Veri Listesi [22.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,82
0,37
0,31
0,96
0,00
347,21
0,22
1,06
0,28
95,58
0,09
31,64
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1429
0,0097
0,0001
0,0068
39,0079
3,1826
0,0338
3,0418

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/