Covid-19 Veri Listesi [12.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,04
0,43
0,52
0,44
0,00
196,48
0,39
1,03
0,22
93,66
0,04
19,40
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1790
0,0180
0,0001
0,0134
41,9018
3,4285
0,0353
3,2112

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/