Covid-19 Veri Listesi [13.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,05
0,43
0,53
0,43
0,00
195,07
0,53
1,03
0,22
93,70
0,04
19,48
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1805
0,0181
0,0001
0,0184
42,0824
3,4466
0,0354
3,2296

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/