Covid-19 Veri Listesi [14.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,10
0,38
0,46
0,51
0,00
220,43
0,54
1,02
0,23
93,81
0,05
19,81
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1593
0,0161
0,0001
0,0187
42,2416
3,4627
0,0355
3,2482

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/