Covid-19 Veri Listesi [15.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,26
0,43
0,54
0,41
0,00
190,62
0,55
1,02
0,21
93,85
0,04
19,92
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1817
0,0186
0,0001
0,0191
42,4233
3,4813
0,0355
3,2674

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/