Covid-19 Veri Listesi [16.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,57
0,45
0,58
0,42
0,00
176,86
0,61
1,02
0,24
93,93
0,05
20,13
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1905
0,0201
0,0001
0,0215
42,6138
3,5015
0,0356
3,2889

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/