Covid-19 Veri Listesi [17.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
11,29
0,47
0,65
0,39
0,00
157,02
0,59
1,01
0,25
93,91
0,05
19,95
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2015
0,0227
0,0001
0,0206
42,8153
3,5242
0,0357
3,3095

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/