Covid-19 Veri Listesi [18.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,87
0,52
0,68
0,40
0,00
148,52
0,63
1,01
0,27
93,90
0,05
19,83
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2218
0,0241
0,0001
0,0224
43,0371
3,5483
0,0358
3,3319

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/