Covid-19 Veri Listesi [21.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,76
0,52
0,68
0,50
0,00
147,16
0,58
1,00
0,34
93,76
0,06
19,04
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2284
0,0246
0,0001
0,0212
43,7200
3,6235
0,0362
3,3975

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/