Covid-19 Veri Listesi [22.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
11,04
0,55
0,73
0,53
0,00
135,84
0,64
0,99
0,39
93,72
0,07
18,81
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2420
0,0267
0,0001
0,0234
43,9620
3,6502
0,0363
3,4209

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/