Covid-19 Veri Listesi [23.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
12,36
0,58
0,86
0,53
0,00
115,79
0,63
0,99
0,46
93,54
0,08
18,12
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2548
0,0315
0,0002
0,0231
44,2167
3,6817
0,0365
3,4440

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/