Covid-19 Veri Listesi [24.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,42
0,60
0,96
0,49
0,00
102,35
0,57
0,99
0,48
93,22
0,08
17,00
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2667
0,0358
0,0002
0,0214
44,4834
3,7175
0,0366
3,4654

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/