Covid-19 Veri Listesi [26.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,16
0,59
0,92
0,53
0,00
105,81
0,64
0,98
0,50
92,76
0,08
15,60
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2658
0,0350
0,0002
0,0243
45,0170
3,7870
0,0370
3,5128

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/