Covid-19 Veri Listesi [27.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,45
0,59
0,94
0,50
0,00
103,00
0,59
0,97
0,49
92,48
0,07
14,85
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2684
0,0361
0,0002
0,0227
45,2855
3,8231
0,0372
3,5355

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/