Covid-19 Veri Listesi [28.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,20
0,58
0,91
0,53
0,00
106,94
0,54
0,97
0,49
92,17
0,07
14,13
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2647
0,0349
0,0002
0,0206
45,5502
3,8581
0,0374
3,5561

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/