Covid-19 Veri Listesi [29.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,37
0,59
1,00
0,48
0,00
96,38
0,56
0,96
0,49
91,81
0,07
13,33
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2712
0,0390
0,0002
0,0217
45,8214
3,8970
0,0376
3,5778

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/