Covid-19 Veri Listesi [30.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
15,85
0,61
1,14
0,42
0,00
84,14
0,61
0,96
0,49
91,37
0,06
12,48
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2830
0,0449
0,0002
0,0240
46,1043
3,9419
0,0377
3,6017

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/