Covid-19 Veri Listesi [31.03.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,38
0,62
1,18
0,39
0,00
80,24
0,58
0,95
0,48
90,87
0,06
11,62
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2886
0,0473
0,0002
0,0231
46,3930
3,9892
0,0379
3,6248

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/