Covid-19 Veri Listesi [1.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,74
0,63
1,22
0,43
0,01
77,72
0,62
0,94
0,56
90,38
0,06
10,89
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2931
0,0491
0,0002
0,0250
46,6861
4,0382
0,0381
3,6499

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/