Covid-19 Veri Listesi [2.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,99
0,64
1,24
0,42
0,01
75,38
0,72
0,94
0,56
89,98
0,06
10,32
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2994
0,0509
0,0002
0,0294
46,9855
4,0891
0,0384
3,6792

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/