Covid-19 Veri Listesi [3.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,97
0,63
1,30
0,42
0,01
71,67
0,67
0,93
0,58
89,48
0,06
9,71
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2996
0,0538
0,0002
0,0279
47,2851
4,1429
0,0386
3,7071

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/