Covid-19 Veri Listesi [4.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,06
0,62
1,20
0,44
0,01
76,82
0,65
0,93
0,57
89,05
0,05
9,23
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2961
0,0505
0,0002
0,0273
47,5811
4,1934
0,0388
3,7344

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/