Covid-19 Veri Listesi [5.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,33
0,62
1,21
0,45
0,01
76,28
0,73
0,92
0,59
88,71
0,05
8,86
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2952
0,0512
0,0002
0,0308
47,8764
4,2446
0,0390
3,7652

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/