Covid-19 Veri Listesi [6.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,26
0,68
1,39
0,43
0,01
65,88
0,80
0,91
0,65
88,27
0,05
8,44
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3266
0,0596
0,0003
0,0343
48,2029
4,3042
0,0393
3,7995

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/