Covid-19 Veri Listesi [7.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,12
0,75
1,51
0,50
0,01
60,18
0,98
0,91
0,84
87,92
0,07
8,11
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3633
0,0658
0,0003
0,0427
48,5662
4,3701
0,0396
3,8422

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/