Covid-19 Veri Listesi [8.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,37
0,75
1,52
0,46
0,01
59,35
1,03
0,90
0,78
87,62
0,06
7,83
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3662
0,0673
0,0003
0,0456
48,9324
4,4373
0,0399
3,8878

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/