Covid-19 Veri Listesi [9.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,29
0,74
1,49
0,45
0,01
59,96
0,96
0,89
0,76
87,27
0,06
7,54
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3669
0,0671
0,0003
0,0430
49,2993
4,5044
0,0402
3,9308

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/