Covid-19 Veri Listesi [10.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,40
0,73
1,39
0,47
0,01
63,98
0,86
0,89
0,74
86,91
0,05
7,27
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3641
0,0633
0,0003
0,0391
49,6634
4,5678
0,0405
3,9700

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/