Covid-19 Veri Listesi [11.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,22
0,71
1,32
0,47
0,01
66,97
0,78
0,88
0,70
86,55
0,05
7,02
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3539
0,0609
0,0003
0,0363
50,0173
4,6287
0,0408
4,0063

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/