Covid-19 Veri Listesi [12.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,12
0,72
1,40
0,45
0,01
62,65
1,06
0,88
0,71
86,40
0,05
6,88
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3621
0,0656
0,0003
0,0496
50,3793
4,6943
0,0411
4,0558

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/