Covid-19 Veri Listesi [13.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
19,31
0,73
1,49
0,46
0,01
58,21
1,31
0,87
0,79
86,42
0,05
6,84
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3687
0,0712
0,0003
0,0627
50,7480
4,7655
0,0414
4,1185

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/