Covid-19 Veri Listesi [14.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
20,23
0,73
1,56
0,44
0,01
55,31
1,38
0,86
0,80
86,45
0,05
6,80
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3733
0,0755
0,0003
0,0666
51,1213
4,8410
0,0418
4,1851

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/