Covid-19 Veri Listesi [15.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
19,30
0,74
1,50
0,48
0,01
57,05
1,34
0,86
0,85
86,50
0,06
6,78
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3827
0,0738
0,0004
0,0660
51,5040
4,9149
0,0421
4,2511

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/