Covid-19 Veri Listesi [16.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
19,71
0,74
1,52
0,46
0,01
55,99
1,36
0,85
0,82
86,54
0,06
6,75
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3849
0,0759
0,0003
0,0680
51,8889
4,9907
0,0425
4,3191

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/