Covid-19 Veri Listesi [17.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
19,61
0,73
1,49
0,46
0,01
56,88
1,24
0,85
0,81
86,50
0,05
6,68
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3840
0,0753
0,0003
0,0628
52,2729
5,0660
0,0428
4,3819

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/