Covid-19 Veri Listesi [18.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,52
0,69
1,31
0,57
0,01
64,38
1,03
0,84
0,89
86,39
0,06
6,59
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3623
0,0671
0,0004
0,0527
52,6352
5,1331
0,0432
4,4346

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/