Covid-19 Veri Listesi [19.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,30
0,72
1,28
0,62
0,01
65,76
1,13
0,84
0,94
86,42
0,06
6,58
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3835
0,0663
0,0004
0,0589
53,0186
5,1994
0,0436
4,4935

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/