Covid-19 Veri Listesi [20.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
18,95
0,73
1,39
0,57
0,01
59,99
1,27
0,84
0,95
86,49
0,06
6,59
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3874
0,0734
0,0004
0,0669
53,4060
5,2728
0,0440
4,5603

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/