Covid-19 Veri Listesi [21.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
19,44
0,71
1,39
0,58
0,01
59,67
1,17
0,83
0,98
86,46
0,06
6,54
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3834
0,0745
0,0004
0,0628
53,7894
5,3474
0,0445
4,6231

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/