Covid-19 Veri Listesi [22.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,56
0,69
1,22
0,65
0,01
68,13
1,46
0,83
0,95
86,86
0,06
6,74
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3753
0,0659
0,0004
0,0789
54,1648
5,4132
0,0449
4,7020

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/