Covid-19 Veri Listesi [23.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,37
0,67
1,09
0,69
0,01
76,20
1,32
0,83
0,91
87,24
0,06
6,94
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3633
0,0595
0,0004
0,0724
54,5280
5,4727
0,0453
4,7744

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/